• ΜοιράζομαιbannerEn
  • Μοιράζομαιbanner-δώροEN

 

     

 

      Health        Food         Goods     

 

   

      

 

 

          Ανάγκες   

          

Το Μοιράζομαι ολοκλήρωσε έναν κύκλο!

3 χρόνια μοιράσαμε μαζί χαμόγελα

Μάθετε περισσότερα εδώ!

Something to celebrate?

Do you have something to celebrate; birthday, anniversary?

 

 We all love to take and give presents. However, think about, how happy you will be if these gifts could make a difference, by contributing to serving a greater cause.

Be the first to make the difference. Ask your beloved ones to cover some needs of our fellowmen, instead of giving you conventional gifts.

By simply changing the recipients, you spread joy to all the people who contributed to this cause, occasioned by your own joy.

Because itʼs great to share after all!

 

 

Your Pic