• ΜοιράζομαιbannerEn
  • Μοιράζομαιbanner-δώροEN

 

     

 

      Health        Food         Goods     

 

   

      

 

 

          Ανάγκες   

          

Το Μοιράζομαι ολοκλήρωσε έναν κύκλο!

3 χρόνια μοιράσαμε μαζί χαμόγελα

Μάθετε περισσότερα εδώ!

Dec
16
2015

Personal hygiene products for elderly

Ad ID: 1653
Είδη Προς. Υγιεινής
Hits: 1446
My name is Ioanna and I live with my husband in Arta. My elderly mother has serious health problems. She suffers from multiple myeloma and Parkinson's disease. She is almost bedridden and she needs fulltime attention, as she is not self-served. Unfortunately, we are unemployed for a long time and not able to cover my mother's needs. Her pension is very low and for this reason, we cannot afford to transfer her to the central hospital for special treatment which is really necessary. There is a need for incontinence diapers (No. 4), bed pads (90x1.80) and disposable gloves.

We hope for your support.
I wish to share

Www.moirazomai.gr aims to coordinate the offering process between those who offer and the recipients who are in need; it bears no responsibility towards the promotion and cannot guarantee the quality of the goods offered.