• ΜοιράζομαιbannerEn
  • Μοιράζομαιbanner-δώροEN

 

     

 

      Health        Food         Goods     

 

   

      

 

 

          Ανάγκες   

          

Το Μοιράζομαι ολοκλήρωσε έναν κύκλο!

3 χρόνια μοιράσαμε μαζί χαμόγελα

Μάθετε περισσότερα εδώ!

Mar
26
2014

Need for a small freezer for 10members family

Ad ID: 342
Προϊόντα / Αγαθά
Hits: 866
The family consists of a mother of eight children, and her three years old grandchild with thalassemia. They live together in an apartment, sleeping on the floor, and there is risk of eviction. The mother was fired a few months ago, the children are also unemployed. They need a small freezer.

The family is supported by the Non-Profit Organization "Theophilos", which provides large families with physical, social and psychological support.

Location: Kolonos, Athens

Thank you very much!
I wish to share

Www.moirazomai.gr aims to coordinate the offering process between those who offer and the recipients who are in need; it bears no responsibility towards the promotion and cannot guarantee the quality of the goods offered.