• ΜοιράζομαιbannerEn
  • Μοιράζομαιbanner-δώροEN

 

     

 

      Health        Food         Goods     

 

   

      

 

 

          Ανάγκες   

          

Το Μοιράζομαι ολοκλήρωσε έναν κύκλο!

3 χρόνια μοιράσαμε μαζί χαμόγελα

Μάθετε περισσότερα εδώ!

Saturday, 24 May 2014 11:49

Moirazomai goes to children's ballet!

Children's ballet and Moirazomai: What else can someone ask for a delightful Saturday evening?

Moirazomai attended the ballet event organized by Saint Paul de la Salle School, along with Elpida Zorba ballet dance studio. We were given the opportunity to inform the attendees about our purpose and work! In the meantime, we had the opportunity to enjoy a wonderful ballet performance by cute little dancers!

We thank very much the "Elpida Zorba" ballet dance studio and personally, Ms Zorba for the invitation!

 

 Back