• ΜοιράζομαιbannerEn
  • Μοιράζομαιbanner-δώροEN

 

     

 

      Health        Food         Goods     

 

   

      

 

 

          Ανάγκες   

          

Το Μοιράζομαι ολοκλήρωσε έναν κύκλο!

3 χρόνια μοιράσαμε μαζί χαμόγελα

Μάθετε περισσότερα εδώ!

Cover a need

It is undeniable that there are times when you want to help but you do not have the necessary goods, the necessary knowledge or expertise. However, don't get disappointed! There are other ways to help! For example, if you are a doctor, you can make a pro bono surgery. If you are an electrician, you can help in electrical works of a foundation/ charity building. If you are a teacher you could teach lessons to children for free! Even if you are not any of these, you can cover those needs with your own expense by hiring the appropriate professional!