Όροι Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα αιτούμαι και δηλώνω ότι επιθυμώ και συναινώ στην ανάρτηση των στοιχείων μου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλ επικοινωνίας mail, στο site σας για παροχή βοήθειας από κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή κοινωνικό δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Προς τις ανάγκες του σκοπού αυτού δηλώνω ότι συναινώ να παρέχω όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα μου ζητηθούν, ως προς την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητο γι' αυτό.

Περαιτέρω δηλώνω ότι παρέχω πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα προς την εταιρεία «ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ» και ότι αποδέχομαι τα δεδομένα αυτά να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, σκοπός της οποίας είναι, όπως μου γνωστοποιήθηκε, η τήρηση αρχείου με στοιχεία ταυτότητας διεύθυνσης και επικοινωνίας, καθώς και πρόσβαση σε απαραίτητα έγγραφα, όπως φωτοτυπία ταυτότητας, βιβλιάριο απορίας, ή ανεργίας, εκκαθαριστικό που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να διαπιστωθεί και πιστοποιηθεί , η ανάγκη μου για παροχή βοήθειας, διατηρώντας το δικαίωμα πρόσβασης και προβολής αντιρρήσεων για την επεξεργασία τους κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος με αντικείμενο διόρθωση, προσωρινή χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.

επιστροφή στην κορυφή