• Μοιράζομαιbanner
  • Μοιράζομαιbanner-δώρο

Το Μοιράζομαι ολοκλήρωσε έναν κύκλο!

3 χρόνια μοιράσαμε μαζί χαμόγελα

Μάθετε περισσότερα εδώ!

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015 17:34

Μεγάλη προσφορά της FG Europe-Όμιλος Φειδάκη!

FG Europe

 

Μία απο τις ανάγκες που συναντάμε συχνά, είναι εκείνη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, μπορεί οι μαθήτες να χρειαζόντουσαν μόνο στυλό και χαρτί. Πλέον όμως, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι διαδεδομένη και απαραίτητη για τους μαθητές. Ειδικά για τις σχολικές τους εργασίες. Οι οικογένειες που στηρίζουμε, αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως τα τρόφιμα. Η απόκτηση λοιπόν ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, φαντάζει άπιαστο όνειρο. Από την άλλη πλευρά, οι υπολογιστές είναι εξίσου απαραίτητοι και για τους οργανισμούς που στηρίζουμε. Τους χρησιμοποιούν σε πολλά προγράμματα που προσφέρουν στους ωφελούμενούς τους αλλά και για την καθημερινή λειτουργία τους.

Όταν λοιπόν μας ανακοινώθηκε ότι η FG Europe-Όμιλος Φειδάκη ήθελε να προσφέρει 15 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η χαρά μας ήταν μεγάλη! Πέντε δόθηκαν στη "Γέφυρα Ζωής", που διατηρεί πολυχώρο δραστηριοτήτων για παιδιά και νέους με φάσμα αυτισμού και πρόσθετες αναπηρίες. Τρεις στον "Φάρο" που στηρίζει ανήλικους μετανάστες. Ένας στον "Κρίκο Αγάπης" που στηρίζει συνανθρώπους μας που ζουν στα όρια της φτώχειας και οι υπόλοιποι έξι σε πολύτεκνες οικογένειες που στηρίζουμε. Η έκπληξη και η χαρά των οργανισμών και οικογενειών ήταν απερίγραπτη! Εκ μέρους τους και εκ μέρους της Ομάδας του Μοιράζομαι, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες στη Διοίκηση της FG Europe-Όμιλος Φειδάκη!